Nhãn hiệu cốm vi sinh trẻ emNhãn hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ ShemaNhãn hiệu Trimafort

Lượt người xem

330777

Cấu tạo mũi - xoang

Cấu tạo và chức năng của xoang

Mặt và sọ gồm có nhiều khối xương tiếp với nhau. Nếu các khối xương này đều đặc, thì đầu rất nặng, gây khó khăn trong di chuyển. Để khối mặt sọ giảm sức nặng, tạo ...

1

Nhãn hiệu dung dịch vệ sinh mũi XisatNhãn hiệu dung dịch vệ sinh mũi XisatLogo xisat dành cho trẻ emLogo xisat dành cho người lớn